Ofte stilte spørsmål

    Når punkterer et dekk?

    Dette spørsmålet kan desverre ikke besvares på generelt grunnlag. Eventuelle årsaker kan likevel være: A) Kjøring med for lite luftrykk eller for tung last: her kan det i lengden oppstå unormal slitasje som igjen kan føre til overoppheting av dekket. Følgen av dette er at enkelte deler av dekket ikke klarer belastingen. Dette kan vise seg ved at kjøreoverflaten plutselig løsner eller at dekket punkterer. B) Kjøring over større hinder (f.eks høye fortau). Ved denne ytre påvirkningen kan det oppstå skader på dekkets forskjellige deler som delvis kan være synlige (som bulker eller rifter) eller ikke synlige hvis dekket er skadet på innsiden. Dette kan føre til det samme som nevnt under A), at overflaten løsner eller dekket punkterer. Hvis man kjører lengre strekninger under stor belastning (høy hastighet, tung last) med noe fastklemt i dekket, kan skadene tilta. Mulige følger: kjøreoverflaten oppløses eller dekket punkteres. I det store og hele kan man si at et dekk punkterer hvis dekkets holdbarhet og utholdenhet ødelegges av årsakene nevt over.

    Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
    OK
    ^